Kliknutím sem zobrazíte své bannery na této stránce a zaplatíte pouze za úspěch

Wire News

Řízení mezinárodních sporů v moderní době

Obrázek od Alexas_Fotos z Pixabay
Napsáno editor

V tomto věku globalizace jsou spojení mezi státy stále silnější díky obchodu, turistice a dalším společným výhodám. Na druhou stranu kvůli blízkosti mezi národy a rozsáhlým měnovým záležitostem jsou stále častější spory triviálního až vážného charakteru.

Organizace spojených národů je institutem, který je zodpovědný za světový mír a téměř všechny národy světa jsou jeho členskými státy. Podle Charty Organizace spojených národů by pro udržení míru ve světě měly být mezistátní konflikty řešeny mírovými prostředky, jako je arbitráž, smlouvy a meditace. Všechny tyto metody jsou v podstatě metodami mluvení u stolu arbitráž definována jako metoda, při které se obě strany předem dohodnou na vyřešení svého konfliktu pomocí hovoru.

Jak se v minulosti řešily mezinárodní spory?

Jak víme, historie světa je plná mnoha válek. Vzhledem k tomu, že systém anarchie převládal zuřivě, využívaly státy své pravomoci bez jakéhokoli omezení. Například v první světové válce Německo neváhalo s invazí do sousední Evropy. Aby se stala novým hegemonem, jednostranně vyhlásila válku ostatním Evropské národy. Ostatní národy rovněž neváhaly použít maximální sílu, protože neexistovala žádná mezinárodní síla, která by monitorovala jejich akce. V důsledku toho umírají miliony lidí. Nekontrolované použití síly ani tehdy nemělo konce. Jak Velká válka (I. světová válka) zrodila ještě smrtelnější a větší válku.

Druhá světová válka, která začala v roce 2, měla za následek nesčetné oběti civilistů i ozbrojených sil. Svědomí globálních aktérů pak dalo vzniknout Organizaci spojených národů. Od doby, kdy její předchůdkyně, Společnost národů, naprosto selhala v zabránění jakékoli válce. Organizace spojených národů se proto v preambuli své Charty zavázala:

"My, lidé z OSN, se zavazujeme zachránit svět před metlou války, která dvakrát za náš život způsobila lidstvu nepředstavitelnou bolest."

Od té doby jsou mezinárodní spory řešeny prostřednictvím Organizace spojených národů.

Jak pracuje OSN při zvládání mezinárodních konfliktů?

Organizace spojených národů pracuje na principech míru a harmonie mezi svobodnými národy světa. Má různé orgány pro řízení mezinárodních záležitostí. Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (BR OSN) a Valné shromáždění OSN (VZ OSN) jsou dva nejvlivnější orgány této organizace. UNSC spolupracuje s pěti velkými globálními mocnostmi, také známými jako P5. P5 neboli stálá pětice spolu s deseti nestálými členy Rady bezpečnosti OSN pořádají schůzky vždy, když je ohrožen světový mír. Stálí členové mají právo veta, které je ve velkém měřítku kritizováno jinými národními státy. Vzhledem k tomu, že právo veta podkopává účinné fungování Rady bezpečnosti OSN, jde o jednu z nejvážnějších obav pro mír milující národy na světě a další, kteří jsou neustále ohroženi bezpečností. Právo veta nedovoluje mezinárodnímu mírovému orgánu účinně provádět jeho politiku v otázkách ohrožení.

Rada bezpečnosti OSN proto funguje dobře, pokud jde o záležitosti malých států. Když však samotní stálí členové nebo jejich spojenci ohrožují světový mír, tělo nevytváří žádnou účinnou politiku. To, co Mussolini řekl o Společnosti národů, se stále zdá relevantní o RB OSN:

"Liga je velmi dobrá, když vrabci křičí, ale není dobré, když vypadnou orli."

závěr

Aby bylo možné konflikty zvládat efektivněji, musí Organizace spojených národů zlepšit svou politiku řešení konfliktů. Například se musí zvýšit počet členů Rady bezpečnosti OSN a dotčeným stranám musí být poskytnuto regionální zastoupení. Kromě toho musí být výkon práva veta omezen za určitých podmínek. Valné shromáždění OSN musí být silnější. Protože OSN hlásá demokracii, musí sama dodržovat demokratické hodnoty. Nejmocnějším orgánem Organizace spojených národů by proto mělo být Valné shromáždění OSN, kde musí všechny státy vyřešit problém, který nás znepokojuje, prostřednictvím společných akcí založených na zásadách rovnosti.

Související zprávy

O autorovi

editor

Šéfredaktorkou eTurboNew je Linda Hohnholz. Sídlí v ústředí eTN v Honolulu na Havaji.

Zanechat komentář

Sdílet s...