FRAPORT: Příjmy a výdělky rostou - Outlook potvrzen

fraport-steigert-gewinn
fraport-steigert-gewinn

Skupina Fraport úspěšně zahájila novou rok, dosáhnout vyšších tržeb a zisků v prvních třech měsících roku 2019.

Díky silnému růstu cestujících na letišti ve Frankfurtu a téměř na všech letištích Fraportu po celém světě vzrostly tržby skupiny o 17.9 procenta na 803.8 milionu EUR. Po očištění o výnosy v souvislosti s kapitálovými výdaji na expanzní projekty ve společnostech skupiny Fraport po celém světě (podle IFRIC 12) vzrostly tržby o 5.3 procenta na 678.5 milionu EUR. Na letišti ve Frankfurtu (FRA) vedl růst provozu k vyšším příjmům, zejména ze služeb pozemního odbavování, jakož i bezpečnostních služeb a poplatků za infrastrukturu.

Maloobchodní a parkovací podniky měly navíc pozitivní dopad na příjmy. V mezinárodním portfoliu Fraportu přicházely významné příspěvky zejména od společností Lima (Peru) a Fraport USA Group. Na americkém trhu Fraport nedávno převzal správu maloobchodních oblastí na terminálu 5 New York-JFK (duben 2018) a na mezinárodním letišti Nashville (únor 2019).

Provozní výsledek neboli EBITDA skupiny (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) se ve sledovaném období zvýšil o 14.8 procenta na 200.6 milionu EUR. Tato částka zahrnuje pozitivní efekt ve výši 10.9 milionu EUR vyplývající z aplikace IFRS 16 (s účinností od 1. ledna 2019). Pozitivní efekt je kompenzován dodatečnou amortizací a odpisy ve výši 10.4 mil. EUR a zvýšením úroků o 2.8 mil. EUR. Standard IFRS 16, který zavádí nová pravidla pro účtování o leasingu, konkrétně ovlivňuje leasingové smlouvy mezi skupinou Fraport USA a příslušných pronajímatelů koncesí. EBIT skupiny tak vzrostl o 4.6 procenta na 86.1 milionu EUR. Díky lepšímu úrokovému výsledku se finanční výsledek zlepšil z mínus 56.1 milionu EUR v prvním čtvrtletí 1 na mínus 2018 milionu EUR v prvním čtvrtletí roku 49.6.

Odpovídajícím způsobem skupina EBT prudce vzrostla o 39.3 procenta na 36.5 milionu EUR, zatímco výsledek skupiny (čistý zisk) vyskočil o 42.9 procenta na 28.0 milionů EUR.

V komentáři k pozitivním obchodním výsledkům skupiny v prvním čtvrtletí roku 2019 předseda představenstva společnosti Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, uvedl: „Měli jsme silný start do nového obchodního roku, podporovaný ještě jednou rostoucími příspěvky k výnosům a výdělky z našich skupinových letišť po celém světě. Ve Frankfurtu jsme během rušného období úspěšně zvládli první zátěžový test z roku 2019

Velikonoční cestovní období. Spolu s našimi partnery se budeme i nadále snažit uspokojit vysokou poptávku našich zákazníků tím nejlepším možným způsobem. Abychom tohoto cíle dosáhli, budeme dále optimalizovat a usměrňovat procesy a zlepšovat využití infrastruktury, stejně jako energicky posunout naše expanzní projekty vpřed. “

Provozní peněžní tok v prvních třech měsících roku 60.2 znatelně poskočil o 129.0 procenta na 2019 milionu EUR, což odráží pozitivní provozní výkonnost na letištích skupiny. Po očištění o změny čistých krátkodobých aktiv zahrnutých do výkazu peněžních toků se provozní peněžní tok zlepšil o 12.6 milionu EUR, což je 9.1 procenta. Navzdory zvýšenému provoznímu peněžnímu toku volný peněžní tok v prvním čtvrtletí roku 245.9 silně poklesl na minus 2019 milionu EUR, a to kvůli vyšším kapitálovým výdajům jak na letišti ve Frankfurtu, tak v mezinárodním obchodě (1. čtvrtletí 2018: minus 66.9 milionu EUR).

FRA přivítala od ledna do března 14.8 téměř 2019 milionu cestujících, což představuje meziroční nárůst o 2.5 procenta. Agentura FRA dosáhla tohoto nárůstu navzdory skutečnosti, že provoz v březnu 2018 získal další podporu z dřívějšího načasování velikonočních školních prázdnin. V letošním roce velikonoční pauza v porovnání s dubnem poklesla. Skupinová letiště společnosti Fraport po celém světě do značné míry vykázala pozitivní dopravní výkonnost, i když odlišné načasování velikonočních svátků ovlivnilo některá letiště skupiny, která slouží turistickým cílům.

Po skončení prvního čtvrtletí letošního roku výkonná rada udržuje své předpovědi na fiskální rok 2019.

Naše prozatímní vydání Q1 2019 (http://ots.de/HFMbNo) na webu Fraport AG.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Související zprávy