Italská turistika přitahuje téměř 40 miliard výdajů na mezinárodní cestovatele

Itálie
Itálie

Pozitivní výsledek italského cestovního ruchu v roce 2018 ukazuje nárůst o téměř 11%, přičemž mezinárodní cestující utratili přibližně 41.7 miliard EUR ve srovnání s 39.1 miliardami EUR v roce 2017, přičemž objem italských Italů v zahraničí dosáhl 25.5 miliardy EUR oproti 24.6 miliardám EUR z v předchozím roce, což odpovídá 16.2 miliard eur.

To byla nejvýznamnější data prezentovaná na italské a mezinárodní konferenci o cestovním ruchu. Výsledky a trendy pro příchozí a odchozí v roce 2019 organizoval Ciset (Mezinárodní středisko studií) na Benátské univerzitě cestovního ruchu Ca Foscari University ve spolupráci s italskou bankou v Trevisu.

Celkově lze říci, že významný růst mezinárodních příjmů je certifikován pro cestovní ruch (+ 6.5%), ve srovnání s omezenější expanzí výdajů (+ 3.8%). Během konference byl ilustrován profil a preference příchozích turistů na italském území: putovní, kde je krajina jako integrovaná směsice prvků, jmenovitě kultury a umění, přírody, jídla a vína, tradic, a stává se hlavním lákadlem v výběr cíle.

Mara Manente ze společnosti Ciset podrobně poukázala na to, že bohatství vytvářené cestovním ruchem zůstává polarizováno v 5 nejlepších turistických regionech: Lombardie, Lazio, Veneto, Toskánsko a Kampánie, které představují 67% výdajů mezinárodních turistů, přičemž některé výkony jako konsolidovaná ekonomická role tradičního kulturního cestovního ruchu, která se pohybuje kolem 15.7 miliard eur, s výrazně uzavřenějším trendem ve srovnání s předchozím dvouletým obdobím (+ 1.8%). Potvrzuje také vynikající výsledky v oblasti plážového cestovního ruchu (6.6 miliard EUR, +19.8%) i dvoucifernou dynamiku aktivních potravin a vínově zelené dovolené (+17% z obratu, což je 1.2 miliardy).

A konečně, výsledky horské turistiky jsou také velmi pozitivní, což potvrzuje již zaznamenaný trend oživení počínaje rokem 2017 (obrat 1.6 miliardy). Pokud jde o hlavní oblasti původu mezinárodních rekreantů, střední Evropa je zachována velmi dobře, zejména Rakousko (+ 11.5% výdajů) a Německo (+ 8.1%).

Stejně pozitivní byl výkon francouzského trhu, který utratil 2.6 miliardy eur (+ 8.8%) v Itálii, a to ve Velké Británii i ve Španělsku, a to v dvouciferných přírůstcích. Zejména pro německý trh byl rok 2018 rokem masivního znovuobjevení italských pláží, od severního Jadranu po Apulii, od Ligurie po Kalábrii.

Celkové náklady na dovolenou na moři a slunci překročily 2.2 miliardy, čímž se znovu distancuje kulturní pobyt, tradiční i poznamenán ochutnávkou a aktivní dovolenou (obrat 1.75 miliardy, + 4.6%). Bylo potvrzeno ocenění Němců za italské hory, kde bylo překročeno 600 milionů eur výdajů.

Na mimoevropské frontě pokračuje posilování amerického trhu (+ 5.8%), jehož průměrné výdaje se stabilizují kolem 170 eur za den. Nejvýznamnější výsledek je však v ekonomickém příspěvku čínského cestovního ruchu, který díky nárůstu toků i průměrných výdajů (176 eur) zaznamenal významný + 45% výnosů na dovolenou.

Naopak u ruského i brazilského cestovního ruchu byl zaznamenán pokles výdajů na dovolenou o 10% a -6%. Massimo Gallo, úředník italské banky, zaměřil pozornost na příchozí rekreanty a zdůraznil koncentraci z hlediska charakteristik, původu, typu dovolené a cíle. Itálie zaznamenala nárůst zejména turistů z mladších věkových skupin a turistů z mimoevropských oblastí, kde je stále nízký výskyt cestujících v potenciální oblasti obyvatel. Tento profil cestujících (mladých a neevropských) je nejčastěji spojován s kulturními svátky - od roku 2010, příjezdy na kulturní svátky nebo do uměleckých měst), ve skutečnosti zaznamenaly největší růst, a dokonce i venkovské dovolené a ty u moře byly obohaceny o kulturní a umělecký obsah. Ukázalo se, že preferovanými cíli jsou velké městské oblasti, zejména památky UNESCO.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Související zprávy