24/7 eTV BreakingNewsShow : Klikněte na tlačítko hlasitosti (vlevo dole na obrazovce videa)
Klikněte zde, pokud je toto vaše tisková zpráva!

Posilovací vakcína J&J COVID nyní dostává zelené světlo

Napsáno editor

Společnost Johnson & Johnson oznámila, že Poradní výbor pro imunizační postupy (ACIP) Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučil očkovací látku proti onemocnění COVID-19 jako posilovací dávku pro všechny způsobilé osoby, které obdrží autorizovanou vakcínu proti COVID-19.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

           

"Dnešní doporučení podporuje použití vakcíny Johnson & Johnson COVID-19 jako posilovače pro způsobilé osoby v USA bez ohledu na to, jakou vakcínu původně dostanou," řekl Paul Stoffels, MD, místopředseda výkonného výboru a hlavní vědecký pracovník společnosti Johnson & Johnson. "Vakcína Johnson & Johnson poskytla v USA 94 % ochranu proti COVID-19, když byla podána jako posilovací dávka po jednorázové vakcíně Johnson & Johnson, a díky svému jedinečnému mechanismu účinku nabízí dlouhodobou a trvalou ochranu." Zůstáváme přesvědčeni o výhodách, které to poskytne milionům po celém světě. “

Vakcína Johnson & Johnson COVID-19 byla doporučena jako posilovací dávka pro dospělé ve věku 18 let a starší, kteří obdrželi jednorázovou vakcínu Johnson & Johnson nejméně o dva měsíce dříve. Posilovací dávka vakcíny Johnson & Johnson COVID-19 byla rovněž doporučena dospělým způsobilým nejméně šest měsíců po druhé dávce schválené vakcíny mRNA.

Doporučení ACIP bylo postoupeno řediteli CDC a americkému ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) k přezkoumání a přijetí.

Jednodávková vakcína společnosti COVID-19 obdržela povolení k nouzovému použití FDA pro dospělé ve věku 18 a více let 27. února 2021. Dne 20. října 2021 schválila FDA pro nouzové použití posilovací dávku vakcíny Johnson & Johnson COVID-19 pro dospělé ve věku 18 let a starší nejméně dva měsíce po základním očkování jednodávkovou vakcínou společnosti.

Autorizované použití

Vakcína Janssen COVID-19 je schválena k použití na základě povolení k nouzovému použití (EUA) pro aktivní imunizaci k prevenci koronavirové choroby 2019 (COVID-19) způsobené závažným akutním respiračním syndromem koronavirem 2 (SARS-CoV-2), který poskytuje:

• Primární očkovací režim pro vakcínu Janssen COVID-19 je jednorázová dávka (0.5 ml) podávaná osobám starším 18 let.

• Jediná posilovací dávka vakcíny Janssen COVID-19 (0.5 ml) může být podána nejméně 2 měsíce po základním očkování osobám starším 18 let.

• Jednu posilovací dávku vakcíny Janssen COVID-19 (0.5 ml) lze podat jako heterologní posilovací dávku po dokončení primárního očkování jinou autorizovanou nebo schválenou vakcínou proti COVID-19. Způsobilá populace (populace) a dávkovací interval pro heterologní posilovací dávku jsou stejné jako populace povolené pro posilovací dávku vakcíny použité pro primární očkování.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

CO BYSTE MĚLI ZMĚNIT SVÉMU POSKYTOVATELI OČKOVÁNÍ, NEŽ ZÍSKÁTE Vakcínu JANSSEN COVID-19?

Informujte poskytovatele očkování o všech svých zdravotních stavech, včetně následujících případů:

• mít jakékoli alergie

• mít horečku

• máte poruchu krvácení nebo jste na ředění krve

• máte oslabenou imunitu nebo užíváte lék, který ovlivňuje váš imunitní systém

• jste těhotná nebo plánujete otěhotnět

• kojí

• obdrželi další vakcínu proti COVID-19

• jste někdy omdleli v souvislosti s injekcí

KDO BY NEMĚL ZÍSKAT Vakcínu JANSSEN COVID-19?

Vakcínu Janssen COVID-19 byste neměli dostat, pokud:

• měl závažnou alergickou reakci po předchozí dávce této vakcíny

• měl závažnou alergickou reakci na kteroukoli složku této vakcíny.

JAK SE PODÁVÁ VAKCÍNA JANSSEN COVID-19?

Vakcína Janssen COVID-19 vám bude podána jako injekce do svalu. 

Primární očkování: Vakcína Janssen COVID-19 se podává jako jedna dávka.

Posilovací dávka:

• Jednu posilovací dávku vakcíny Janssen COVID-19 lze podat nejméně dva měsíce po primární vakcinaci vakcínou Janssen COVID-19.

• Jediná posilovací dávka vakcíny Janssen COVID-19 může být podána způsobilým osobám, které dokončily primární očkování jinou autorizovanou nebo schválenou vakcínou proti COVID-19. O vhodnosti a načasování posilovací dávky se informujte u svého poskytovatele zdravotní péče.

JAKÁ JSOU RIZIKA Vakcíny JANSSEN COVID-19?

Mezi vedlejší účinky hlášené u vakcíny Janssen COVID-19 patří:

• Reakce v místě vpichu: bolest, zarudnutí kůže a otok.

• Obecné nežádoucí účinky: bolest hlavy, pocit velké únavy, bolesti svalů, nevolnost, horečka.

• Zduřené lymfatické uzliny.

• Krevní sraženiny.

• Neobvyklý pocit na kůži (jako je mravenčení nebo lezení) (parestézie), snížený pocit nebo citlivost, zejména na kůži (hypoestézie).

• Trvalé zvonění v uších (tinnitus).

• Průjem, zvracení.

Těžké alergické reakce

Existuje jen malá šance, že by vakcína Janssen COVID-19 mohla způsobit závažnou alergickou reakci. Těžká alergická reakce se obvykle objeví během několika minut až jedné hodiny po podání dávky vakcíny Janssen COVID-19. Z tohoto důvodu vás může váš poskytovatel očkování požádat, abyste po očkování zůstali na místě, kde jste obdrželi vaši očkovací látku. Příznaky závažné alergické reakce mohou zahrnovat:

• Obtížné dýchání

• Otok obličeje a hrdla

• Rychlý srdeční tep

• Špatná vyrážka po celém těle

• Závratě a slabosti

Krevní sraženiny s nízkou hladinou krevních destiček

Krevní sraženiny zahrnující krevní cévy v mozku, plicích, břiše a nohou spolu s nízkou hladinou krevních destiček (krvinky, které pomáhají vašemu tělu zastavit krvácení), se vyskytly u některých lidí, kteří dostali vakcínu Janssen COVID-19. U lidí, u kterých se vyvinuly tyto krevní sraženiny a nízké hladiny krevních destiček, začaly příznaky přibližně jeden až dva týdny po očkování. Hlášení těchto krevních sraženin a nízkých hladin krevních destiček bylo nejvyšší u žen ve věku 18 až 49 let. Šance, že k tomu dojde, je malá. Okamžitě byste měli vyhledat lékařskou pomoc, pokud máte po podání vakcíny Janssen COVID-19 některý z následujících příznaků:

• dušnost,

• Bolest na hrudi,

• otok nohou,

• Trvalá bolest břicha,

• Silné nebo trvalé bolesti hlavy nebo rozmazané vidění,

• Snadné podlitiny nebo drobné krevní skvrny pod kůží mimo místo vpichu.

To nemusí být všechny možné vedlejší účinky vakcíny Janssen COVID-19. Mohou nastat závažné a neočekávané účinky. Vakcína Janssen COVID-19 se stále studuje v klinických studiích.

Guillain Barré syndrom

U některých lidí, kteří dostali vakcínu Janssen COVID-19, se vyskytl syndrom Guillain Barré (neurologická porucha, při které imunitní systém těla poškozuje nervové buňky, což způsobuje svalovou slabost a někdy i paralýzu). U většiny těchto lidí příznaky začaly do 42 dnů po obdržení vakcíny Janssen COVID-19. Pravděpodobnost, že k tomu dojde, je velmi malá. Měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u vás po podání vakcíny Janssen COVID-19 objeví některý z následujících příznaků:

• Slabost nebo pocity brnění, zejména v nohou nebo pažích, které se zhoršují a šíří se do jiných částí těla.

• Obtížná chůze.

• Obtížné pohyby obličeje, včetně mluvení, žvýkání nebo polykání.

• Dvojité vidění nebo neschopnost hýbat očima.

• Obtížné ovládání močového měchýře nebo funkce střev.

CO MÁM DĚLAT O VEDLEJŠÍCH ÚČINKECH?

Pokud se u vás objeví závažná alergická reakce, zavolejte na číslo 9-1-1 nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Zavolejte poskytovatele očkování nebo svého poskytovatele zdravotní péče, pokud máte nějaké nežádoucí účinky, které vás obtěžují nebo nezmizí.

Hlášení nežádoucích účinků vakcíny na FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Bezplatné číslo VAERS je 1-800-822-7967 nebo se můžete hlásit online na vaers.hhs.gov. Do prvního řádku pole č. 19 formuláře zprávy uveďte „Janssen COVID-18 Vaccine EUA“. Kromě toho můžete vedlejší účinky hlásit společnosti Janssen Biotech Inc. na čísle 1-800-565-4008.

MOHU PŘÍJEM VAKCÍNU JANSSEN COVID-19 SOUČASNĚ JAKO OSTATNÍ OČKOVÁNÍ?

Údaje dosud nebyly předloženy FDA o podávání vakcíny Janssen COVID-19 současně s jinými vakcínami. Pokud zvažujete obdržení vakcíny Janssen COVID-19 s jinými vakcínami, prodiskutujte své možnosti se svým poskytovatelem zdravotní péče.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

O autorovi

editor

Šéfredaktorkou je Linda Hohnholz.

Zanechat komentář