Klikněte zde, pokud je toto vaše tisková zpráva!

Nová terapie může oddálit progresi Alzheimerovy choroby

Napsáno editor

Alzheimerova choroba (AD) a další demence způsobují celosvětově velkou ekonomickou a veřejnou zdravotní zátěž. Počet lidí žijících s demencí se nadále zvyšuje, zejména v důsledku stárnutí a růstu populace. Současné schválené léčby AD jsou symptomatické a nezdá se, že by ovlivňovaly progresi onemocnění.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Moleac oznámil zveřejnění výsledků studie ATHENE, publikovaných v Journal of the American Medical Director Association (JAMDA).

Léčba, která by mohla účinně zpomalit průběh AD, jakmile dosáhne klinického stadia, zůstává důležitou neuspokojenou lékařskou potřebou. Ukázalo se, že NeuroAiD™ II má modulační účinky na zpracování amyloidního prekurzorového proteinu (APP)2 a transformaci proteinu tau na abnormálně fosforylované a agregované formy3, stejně jako na neuroregenerační a neuroregenerační vlastnosti4. Příznivé účinky NeuroAiD™II na zhoršené kognitivní funkce již byly prokázány u traumatického poranění mozku5.

Studie Terapie Alzheimerovy choroby pomocí NEuroaid (ATHENE) je první studií, která hodnotí bezpečnost a účinnost NeuroAiD™ II u pacientů s mírnou až středně těžkou AD, kteří jsou stabilní na standardní symptomatické léčbě.

ATHENE byla 6měsíční randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, po níž následovalo otevřené prodloužení léčby NeuroAiD™II na dalších 6 měsíců. 125 subjektů ze Singapuru bylo zahrnuto do studie, která byla koordinována Centrem pro stárnutí paměti a kognice, National University Health System, National Neuroscience Institute a St. Luke's Hospital, Singapur.

• NeuroAiD™II prokázal dlouhodobou bezpečnost jako přídavná terapie u AD bez zvýšení počtu pacientů, u nichž se vyskytly závažné nežádoucí účinky nebo nežádoucí účinky.

• Včasné zahájení NeuroAiD™II poskytlo dlouhodobé zlepšení kognitivních funkcí ve srovnání s placebem (skupina s pozdním startem) měřené pomocí ADAS-cog, statisticky významné po 9 měsících a zpomalilo pokles v průběhu času.

Výsledky studie ATHENE podporují přínos NeuroAiD™ II jako bezpečné doplňkové terapie ke standardní léčbě AD, protože studie nenalezla žádný důkaz o významném nárůstu nežádoucích účinků mezi MLC901 a placebem. Analýzy naznačují potenciál MLC901 při zpomalování progrese AD, což je v souladu s dříve publikovanými preklinickými a klinickými studiemi, což z něj činí slibnou terapii pro pacienty s AD. Tyto výsledky vyžadují další potvrzení ve větších a delších studiích.                                                         

Slovo hlavního vyšetřovatele

„Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, tvoří 60–80 % případů. Až do nedávného schválení aducanumabu FDA neexistovala žádná léčba Alzheimerovy choroby modifikující onemocnění a v současnosti dostupné symptomatické léčby se snaží dočasně oddálit zhoršení příznaků demence a zlepšit kvalitu života pacientů s Alzheimerovou chorobou a jejich pečovatelů. Proto je potřeba nabídnout pacientům a jejich pečovatelům včasný přístup k diagnóze a nové léčbě.

Slibné výsledky studie ATHENE by měly být chápány jako součást posunu vývoje léků proti Alzheimerově chorobě od symptomatických k terapiím modifikujícím onemocnění. Tato studie a další potenciální léčebné postupy by měly být přísně posouzeny dobře navrženými klinickými studiemi.“

Profesor Christopher Chen

Ředitel Centra pro stárnutí paměti a poznávání, Národní univerzitní zdravotnický systém a docent, Ústav farmakologie, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

O autorovi

editor

Šéfredaktorkou je Linda Hohnholz.

Zanechat komentář