UNWTO umisťuje cestovní ruch do Evropského parlamentu

UNWTO umisťuje cestovní ruch do Evropského parlamentu
UNWTO umisťuje cestovní ruch do Evropského parlamentu

Generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) dnes vystoupil před Evropským parlamentem v souvislosti s několika setkáními na vysoké úrovni, jejichž cílem bylo zařadit cestovní ruch na vrchol programu Evropské unie.

Evropa je nejnavštěvovanějšími regiony na světě a je domovem vůdců mezinárodního cestovního ruchu, jako je Francie, Španělsko nebo Itálie, a také předních odchozích trhů, jako je Německo.

U příležitosti zahájení nového mandátu Evropské komise, generální tajemník Zurab Pololikashvili byl v Bruselu na sérii setkání na vysoké úrovni. V první řadě se vedoucí specializované agentury OSN pro cestovní ruch setkal s Elisou Ferreirou, novou evropskou komisařkou odpovědnou za soudržnost a reformy.

Pracovní místa, klima a rozvoj venkova na pořadu jednání

Jednání se zaměřila na to, aby se cestovní ruch stal ústřednější součástí agendy Evropské unie, se zvláštním zaměřením na potenciál odvětví přispívat k vytváření většího počtu a lepších pracovních míst a k dosahování ambiciózních cílů v oblasti klimatu stanovených v nové evropské zelené dohodě.

Zároveň jako UNWTO slaví Rok cestovního ruchu a rozvoje venkova, byla zdůrazněna také role tohoto sektoru při regeneraci a podpoře udržitelného růstu ve venkovských komunitách v celé Evropě.

Pan Pololikashvili na adresu členů výboru uvedl: „Nová Evropská komise právem postavila udržitelnost a provádění Agendy OSN do roku 2030 a cílů udržitelného rozvoje do středu své strategie pro budoucnost. Nyní máme příležitost postavit se do debaty o tom, jakou Evropu chceme budovat nyní a pro budoucí generace, v centru cestovního ruchu. Především, když čelíme největší výzvě našich životů v klimatické nouzi, musíme zajistit, aby byl plně využit potenciál cestovního ruchu přispívat k evropské zelené dohodě. “

Generální tajemník Pololikashvili také využil příležitosti, aby se obrátil na Výbor a dopravu a cestovní ruch, aby znovu potvrdil podporu UNWTO lidem v Číně a globálnímu odvětví cestovního ruchu, jelikož se zabývá dopady současného propuknutí koronaviru (COVID-19). Zdůraznil prokázanou schopnost cestovního ruchu přispět k zotavení z neúspěchů, včetně mimořádných událostí v oblasti zdraví, a znovu potvrdil úzkou spolupráci UNWTO se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a čínskými úřady.

V Bruselu pana Pololikashviliho doprovázeli tři ministři zahraničí pro cestovní ruch zastupující Španělsko, Portugalsko a shodně s jejich současným předsednictvím v Evropské unii i Chorvatsko. Delegace UNWTO se dále setkala s ministrem cestovního ruchu a životního prostředí v Albánii.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

O autorovi

Hlavní redaktor přiřazení

Hlavním redaktorem úkolu je Oleg Siziakov