Chorvatský dar světu: Eliminace plastů v oceánech

OACM

Organizace Ocean Alliance Conservation, OACM je organizace, za ní stojí Kristijan Curavić a řešením je, jak zbavit světové oceány plastů a co je známé jako systém SOS CPSMA.

Chorvatsko je centrem excelence v podpoře ochrany vodních ploch. Za tím stojí Kristijan Curavić, bývalý držitel světového rekordu v hloubkovém potápění. Je také vysoce postaveným bývalým světovým lídrem, bývalým diplomatem OSN a odborníkem v oblasti životního prostředí a ekonomiky.

Vede Kristijan Curavić Ocean Alliance Conservation, OACM.

Historie ochrany oceánské aliance

Před myšlenkou OACM byl konglomerát nevládní organizací, která vznikla v letech 2007 – 2008 pod názvem GUWAA – Global UnderWater Awareness Association, registrovaná v Chorvatsku (země pana Curaviče).

Oficiální zahájení prvního globálního programu GUWAA v regionu SEE bylo v Monaku po mnoha letech organizovaného čištění oceánů, jezer a řek. GUWAA zahájila dva projekty:

Jednotka rychlosti (Special Protection Ekologie Environment Diving Unit) a White Flag International. První Bílá vlajka byla oceněním pro HSH prince Alberta II z Monaka za jeho celoživotní práci a úspěch v oblasti ochrany oceánů. 

Bílou vlajku uděloval osobně pan Kristijan Curavic a v pozdějších letech se stala tradicí Bílé vlajky – udělování hlav států, prezidentů, premiérů a členů královských rodin, kteří se fyzicky zasloužili o záchranu světových vod. 

Od roku 2013 se White Flag vyvinul v první udržitelný systém ochrany, ochrany, čištění a certifikace oceánů na světě.

Bílá | eTurboNews | eTN
Chorvatský dar světu: Eliminace plastů v oceánech

V období od roku 2014 do roku 2016, kvůli rostoucímu zájmu národů po celém světě o ochranu, zachování a fyzické čištění oceánu plastů, pan Kristijan Curavic, bývalý prezident Chorvatska (2000 – 2010) Stjepan Mesic a bývalý generální ředitel F1 Bernie Ecclestone se spolu s dalšími světovými vůdci rozhodl iniciovat konglomerát OACM (Ocean Alliance Conservation Member), aby sjednotil národy připravené vážněji se zavázat k ochraně oceánů.

Iniciativa měla vycházet z konkrétních opatření a řešení s jedním hlavním cílem – těžbou plastů z oceánů. Bylo třeba vyvíjet nepřetržité úsilí o čištění a certifikaci národních pobřeží, aby se tyto oblasti zachovaly.

Dnes OACM spolupracuje většinou s vládami, globálními korporacemi a světovými organizacemi ve společném úsilí vytvořit a rozšířit CSMA (Certified SAFE Marine Areas) – vytvořit BEZPEČNÉ prostředí, vyčistit pobřežní oblasti pro lidský a vodní život. Dnes se filozofie OACM stala nezbytností pro mnoho vlád, které jsou ve fázi integrace jejího systému, aby zajistily prosperitu a ekonomický růst národů prostřednictvím ochrany a řízení životního prostředí a zároveň fyzicky snížily současné množství plastů v oceánu.

OACM pořádá v Chorvatsku svou první světovou konferenci zaměřenou na řešení bezprostředního nebezpečí klimatických změn a plastového znečištění ve světových mořích, řekách a jezerech.

Konference OACM

Konference OACM je naplánována na 17. – 18. října 2024 a svede se na ní klíčové lídry, aby pokračovali s dosud nikdy neimplementovaným a dobře promyšleným přístupem.

vrecice azurová 82 | eTurboNews | eTN
Chorvatský dar světu: Eliminace plastů v oceánech

Řešení OACM je dlouhodobě udržitelný finanční nástroj integrovaný do podnikového a státního sektoru.

OACM, známý jako program EU ETIS & Corporate Green Practices, má v úmyslu globálně integrovat svůj program SOS CP (Sustainable Oceans Solutions Conservancy Program) na několika kontinentech.

Program ochrany udržitelných oceánských řešení

SOS CP (Sustainable Ocean Solutions Conservancy Program) je kompletní soubor programů, iniciativ a reforem zaměřených na globální ochranu, zachování, fyzické čištění oceánů a snížení současného obsahu plastů ve vodách. Zahrnuje snadnou adaptaci ve vládním a podnikovém sektoru.

Globálně integrovaný přístup

Systém se má stát globálně integrovaným, což pomůže vytvořit univerzální systém ochrany oceánů, který se může časem ještě více vyvíjet a stát se ještě efektivnější, jakmile bude plně funkční.

Tento unikátní a komplexní systém je založen na konkrétních opatřeních a řešeních, které poskytují okamžité hmatatelné výsledky, jakmile jsou implementovány ve vládních institucích.

Dá se to změřit

Tyto výsledky lze měřit v tunách vytěženého plastu a mořského odpadu. Podstatou tohoto systému jsou jeho čtyři hlavní pilíře – sociální, lidský, environmentální a finanční.

Celkově tento program OACM poskytne národům finančně udržitelný systém pro zachování přírodních zdrojů a dosažení hospodářského růstu prostřednictvím ochrany životního prostředí.

Hospodářský růst

Je zásadní mít globální dopad v dobách, jako jsou tyto, kdy lidstvo již překročilo limity toho, kolik ještě může oceán unést, pokud jde o znečištění a devastaci.

Nové moderní finančně udržitelné systémy musí poskytovat dlouhodobá provozní řešení a odpovědi na bezprostřední hrozbu, které dnes čelíme.

Skutečná hrozba pro oceán a svět

Pokud neposkytneme funkční a udržitelná řešení, pomalé tempo současných programů ohrozí oceán a naše zdraví a blahobyt za hranici úspor. S tím se dnes potýkáme.

drobet2 | eTurboNews | eTN
Chorvatský dar světu: Eliminace plastů v oceánech

Aby tento systém fungoval, musí světoví lídři uznat SOS CP

Efektivní a plná globální integrace a budoucí rozvoj SOS CP závisí na jejím uznání světovými vůdci, hlavami států a světovými organizacemi – jako je OSN – a to je součástí hlavního komunikačního plánu OACM na období 2020-2022. .

Jediný program na minimalizaci plastů v oceánech

Dnes je OACM SOS CP jediným světovým programem pro minimalizaci obsahu plastů v oceánu – ale ještě unikátnější je jeho schopnost řešit problém plastového znečištění obecně.

Program se zabývá aktuálním obsahem plastů v oceánu, který se v posledních dvou desetiletích odhadoval na přibližně 196 milionů tun plastů.

Lidstvo nemůže ignorovat současné množství plastu v oceánu a skutečnost, že se nerozpustí během příštích 500 let.

Problém je třeba náležitě řešit a toho chce OACM SOS CP dosáhnout ve spolupráci s národy po celém světě.

Tento systém je navržen tak, aby snižoval dopad plastů v moři, podmořských a pobřežních zónách.

O čem je členství v OACM?

Členství v OACM je určeno všem, kteří mají afinitu k tvorbě a novým výzvám.

Curavic říká: „Stále hledáme v celém regionu EU odborníky v marketingovém, finančním, environmentálním a sociálním sektoru, kteří se k nám chtějí připojit a budovat svou mezinárodní kariéru v novém prostředí a vybudovat něco, co zůstane pro celé lidstvo a zlepší se. životy všech bytostí na planetě Zemi."

Extrémní počasí a jeho ekonomické škody

Klimatické změny přispěly k extrémnímu počasí, které způsobuje škody ve výši nejméně 100 miliard dolarů ročně. Zvýšení teploty povede k urychleným ekonomickým ztrátám.

Průzkum nezávislých ekonomů zabývajících se dopady změny klimatu zjistil, že odhady budoucích škod se pohybují „od 2 % do 10 % nebo dokonce více z celosvětového HDP ročně.

Žádné podnikání v cestovním ruchu není udržitelné

Prostě žádná země, hotelový řetězec, marina ani žádná instituce ve světovém turistickém sektoru si nemůže nárokovat udržitelné podnikání, dokud turisté tráví čas na znečištěných plážích nebo špinavých mořích plných plastů a jiného odpadu.

Protože taková praxe ohrožuje národní ekonomickou bezpečnost země, zejména těch, jejichž ekonomika je závislá na cestovním ruchu.  

Rozvojové země cestovního ruchu jsou zvláště vystaveny důsledkům degradace mořských a pobřežních oceánských ekosystémů, protože mnoho z nich závisí na oceánských odvětvích, jako je rybolov a cestovní ruch.

Udržitelná oceánská ekonomika

SOS CP může vytvořit udržitelné oceánské hospodářství a nabídnout kvalitní pracovní místa v environmentálním sektoru, zlepšenou potravinovou bezpečnost s CSMA (certifikovaná SAFE mořská oblast) a zlepšenou odolnost – páteř dlouhodobého, inkluzivního a udržitelného rozvoje.

SOS CO přispívá k ochraně světových oceánů minimalizací současného plastového odpadu s měřitelnými výsledky pomocí systému EOMD Scale System (Extracted Ocean Marine Debris).

Udržitelný rozvoj Cíle

Systém OACM SOS CP je v souladu s více než 8 ze 17 UN Cíle udržitelného rozvoje.

SDG OSN poskytuje směrnice, které jsou klíčové pro další rozvoj, ale neposkytují finančně udržitelné nástroje.

SOS CP přidává finanční nástroje

SOS CP je nástrojem k dosažení těchto cílů, a proto OACM vstupuje do spolupráce se šesti organizacemi OSN a následně dalšími.

V současnosti mezi vládním a podnikovým sektorem neexistující opatření a nástroje k prevenci tohoto naléhavého problému představují velké riziko pro lidské zdraví a zvyšují úmrtnost mořského života, ohrožují biodiverzitu a ekologické procesy.

Má kořeny ve světovém turistickém sektoru

Curavić vysvětluje: „Úspěchem tohoto systému je finanční a marketingová udržitelnost mezi státy a firemním sektorem, která je hluboce zakořeněna ve světovém turistickém sektoru, odkud pramení možnost jeho udržitelnosti.

Poskytování CSMA certifikovaných SAFE Marine Areas (Certified Safe Marine Coastal Zone for Human and Marine Life) je primární a nejzákladnější službou v odvětví cestovního ruchu na celém světě.

V loňském roce zahájila OACM komunikaci pro globální implementaci a integraci tohoto programu se svým představenstvem. Bývalý generální tajemník OSN pro cestovní ruch, dříve (UNWTO) Dr. Taleb Rifai je v tomto výboru.

Výhled na příštích 10 let

V příštích 10 letech bude světový turistický průmysl nasměrovat všechny své politiky ve státním a podnikovém sektoru směrem k nastavení nových moderních směrů rozvoje, zejména v oblasti digitální transformace.

To bude monitorováno systémem SOS CP CSMA.

OACM bude spolupracovat se zúčastněnými vládami jako poradní orgán, který bude radit a podporovat přijetí dlouhodobých finančně udržitelných opatření k řešení environmentálních, ekonomických a společensky důležitých problémů.

Výrazně sníží vládní náklady a zvýší efektivitu v těchto klíčových oblastech.

OACM bude pomáhat vládám při dosahování směrnic OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030, které jsou zásadní pro udržitelnost planety a přírodních zdrojů. 

Spolupráce OACM s Evropskou komisí

OACM spolupracuje s Evropskou komisí od roku 2017 a očekává pokračování schvalování systému SOS CP ve všech členských státech EU.

Naším cílem je snížit dopad plastů na všechny vodní plochy v členských zemích EU.

Proces již začal ve Slovinsku, Chorvatsku, na Maltě a v regionu SEE. Začíná také v Makedonii a Albánii, která je na samém počátku rozvoje cestovního ruchu.

Malé ostrovy

Projekt Malé ostrovní rozvojové státy SIDS Program CSMA má začít v červnu 2024.

Na konferenci OACM se zatím očekává více než 20 delegací z malých ostrovních států.

Fond finanční solidarity

OACM po spuštění programu na Blízkém východě vytvoří se svými partnery fond finanční solidarity, kde malé ostrovní státy budou moci získat finanční pomoc při integraci našeho systému SOS CP a investicích do udržitelné ekologické turistiky.

Pro více informací o OACM navštivte www.oacm.group/

O autorovi

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz nepřetržitě pracoval v cestovním a turistickém průmyslu od svých teenagerů v Německu (1977).
On našel eTurboNews v roce 1999 jako první online zpravodaj pro světový cestovní ruch.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU
Upozornit na
host
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbilo by se vám vaše myšlenky, prosím komentář.x
Sdílet s...