Kliknutím sem zobrazíte své bannery na této stránce a zaplatíte pouze za úspěch

Letecké společnosti Asociace Letectví Nejnovější cestovní zprávy Země | Kraj EU Novinky Přestavba Výzkum Technika Cestovní ruch Přeprava Trending

Jak zajistit letectví udržitelnou budoucnost

Evropská asociace kokpitu

Změna klimatu a evropské letectví. Evropská zásadní role pro zajištění bezpečné mobility musí výrazně snížit svou ekologickou stopu.

Změna klimatu je jednou z největších výzev naší doby. Letectví jako strategická evropská infrastruktura bude i nadále hrát zásadní roli při zajišťování bezpečné mobility napříč kontinentem, ale musí výrazně snížit svou ekologickou stopu.

Sustainable Aviation Fuels (SAF) bude zásadním předpokladem tohoto cíle a zaslouží si prioritní pozornost, zatímco ekologický přechod letectví musí být také spravedlivým přechodem, kde jde ruku v ruce environmentální a sociální udržitelnost. 

„Evropští piloti jsou plně oddáni Pařížské dohodě. Evropští piloti podporují cíle Evropské zelené dohody a balíčku „Fit for 55“.

Jsou ochotni pomoci vybudovat zelenější, sociálně a ekonomicky robustní budoucnost letectví,“ říká viceprezident ECA Juan Carlos Lozano s odkazem na nově předložený poziční dokument ECA „Zajištění udržitelné budoucnosti pro letectví“.

„Jsme připraveni konkrétně přispět ke společnému úsilí o snížení ekologické stopy letectví. Naší ambicí je spolupracovat s průmyslem a regulačními orgány při prosazování nových provozních postupů a postupů, které přinášejí další přínosy pro životní prostředí a zároveň udržují bezpečnost jako prioritu,“ prohlásil Lozano.

ECA doufá, že probíhající legislativní procesy EU přinesou správné regulační nástroje, které nasměrují letectví na cestu dekarbonizace.

EÚD jako takový podporuje tzv. mechanismus povolenek SAF, který si získal pozornost v Evropském parlamentu a také v Radě.

„Nicméně jsou naléhavě zapotřebí další politické iniciativy, pokud nemá mandát EU pro kombinování zůstat na konci dne zbožným přáním,“ uvedl Lozano.

„Vyzýváme všechny průmyslové hráče, členské státy a Evropskou komisi, aby jednali v duchu skutečně partnerství veřejného a soukromého sektoru a urychleně přijali konkrétní opatření ke zvýšení výroby a zavádění SAF vybudováním silného průmyslového pilíře v Evropě,“ uzavřel.  

„Building back better“ se stalo novým heslem v postkrizové éře. Evropští piloti pevně věří, že letectví se musí chopit této příležitosti, aby se „znovuobjevilo“ a stalo se opět udržitelným, robustním a odolným odvětvím 3.0 – nezbytným předpokladem jakékoli další perspektivy dalšího růstu v dlouhodobém horizontu.

Udržitelnost proto musí být základním kamenem jakékoli přestavby letectví. A udržitelnost je trojí:

environmentální, ekonomické a sociální. 

„Více než kdy jindy je důležité, aby ekologizace letectví, která se stala a právem nejvyšší prioritou, nebyla na úkor sociálních práv a kvalitního zaměstnání,“ říká Otjan de Bruijn, prezident EÚD.

Nové obchodní modely leteckých společností, přibývání nejistých atypických forem zaměstnání a v poslední době pandemie COVID-19 otřásly průmyslem a zhoršily pracovní prostředí posádek letadel.

„ECA vyzývá tvůrce politik, aby vytvořili regulační a politické prostředí, které podporuje sociální udržitelnost ve všech fázích přechodu k dekarbonizovanému odvětví letectví,“ zdůraznil. 

UZNÁVÁNÍ VÝZVY

Změna klimatu je jednou z největších výzev naší doby.

Letectví je strategická evropská infrastruktura, která bude i nadále hrát zásadní roli při zajišťování bezpečné mobility v Evropě. Letectví se však bude muset zapojit do velmi ambiciózního postupu dekarbonizace, aby bylo součástí „zeleného“ řešení. ECA proto vyzývá tvůrce politik a všechny zúčastněné strany v odvětví letecké dopravy, aby spojili síly a rychle jednali s cílem zachovat odolný, konkurenceschopný a udržitelný systém letectví v Evropě.

2. ZÁVAZEK K ZELENÉ DOHODĚ EU

Evropští piloti se zavázali k cílům Evropské zelené dohody a celkově vítají ambiciózní politické iniciativy balíčku „Fit for 55“, avšak s výhradou řady připomínek a navrhovaných zlepšení.

3. UDRŽITELNÁ LETECKÁ PALIVA (SAF) – STRATEGICKÝ ZDROJ SAF

jsou široce uznávány jako nejslibnější cesta k dekarbonizaci letectví v krátkodobém až střednědobém horizontu a jako takové je ReFuelEU klíčovým pilířem balíčku „Fit for 55“ při zavádění mandátu pro kombinování. Zajištění včasného přístupu k dostatečné dodávce SAF za rozumnou cenu bude zásadním přínosem pro zařazení mezi vítěze zeleného přechodu, protože přístup k SAF určí, kdo bude na trasách v budoucnu létat.

Evropští piloti proto vyzývají tvůrce politik EU a průmysl, aby podnikli nezbytné a naléhavé kroky k tomu, aby se stali lídrem ve výrobě skutečně udržitelných SAF pro zajištění budoucí konektivity, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti evropského letectví.

PŘÍSPĚVEK PILOTŮ

Ambicí EÚD je podporovat nové provozní postupy a postupy přinášející přínosy pro životní prostředí. Evropští piloti jsou připraveni v rámci svých vlastních pravomocí konkrétně přispět ke společnému úsilí o snížení ekologické stopy letectví.

Je nanejvýš důležité zajistit, aby úroveň bezpečnosti byla zachována nebo zlepšena, když jsou takové postupy řízené životním prostředím zavedeny.

5. UDRŽITELNÝ RŮST

Vědecké důkazy ukazují, že udržitelný růst v letectví je dosažitelný za předpokladu, že bude přijata řada dobře zvolených, včasných a ambiciózních opatření, která zabrání tomu, aby globální oteplování přesáhlo +2 stupně Celsia.

6. UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MUSÍ JÍT RUKU V RUCE SE SOCIÁLNÍ A EKONOMICKOU UDRŽITELNOSTÍ

Je nezbytné, aby ekologizace letectví nepřicházela na úkor sociálních práv, kvalitního zaměstnání a důstojných pracovních podmínek. ECA proto vyzývá tvůrce politik, aby vytvořili regulační a politické prostředí, které podporuje sociální udržitelnost ve všech fázích přechodu k dekarbonizovanému odvětví letectví.

To také znamená, že dodatečné náklady spojené s ekologickým přechodem by neměly být kompenzovány snižováním nákladů používáním nejistých atypických forem zaměstnávání (jako jsou makléřské agentury a smlouvy s nulovou pracovní dobou, (falešná) samostatná výdělečná činnost nebo vykořisťovatelský plat to-Fly schémata).

Důležité je také umožnit aerolinkám investovat do ekologické ekonomické udržitelnosti. Proto je prvořadé zajistit regulační rámec zajišťující spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky.

LETECTVÍ – STRATEGICKÁ INFRASTRUKTURA A SOUČÁST „ZELEného“ ŘEŠENÍ

evropská infrastruktura, která poskytuje základní konektivitu a podporuje socioekonomickou soudržnost a včasné dodávky zboží a služeb. Tato infrastruktura je veřejným statkem, součástí širší páteře ekonomiky a bude i nadále hrát důležitou roli, pokud jde o bezpečně vzduchově spojenou Evropu.

Z těchto důvodů je Evropský účetní dvůr pevně přesvědčen, že letectví musí být součástí „zeleného“ řešení a nyní musí vytvořit základ pro to, aby bylo součástí bezpečného a udržitelného dopravního systému budoucnosti v Evropě. Potřeba zajistit pro letectví udržitelnou budoucnost přichází na pozadí nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)1 vydané v únoru 2022, která potvrzuje, že změna klimatu je jednou z největších výzev naší doby. Zdůrazňuje, že k přizpůsobení se změně klimatu je zapotřebí ambiciózní a urychlená opatření a současně rychlé a hluboké snížení emisí skleníkových plynů.

Zatímco emise z letectví představují o něco méně než 3 % celosvětových emisí CO2 (úrovně před pandemií), stále se zvyšují

2. Odhadované dlouhodobé roční zlepšení palivové účinnosti o více než 2 % ročně proto nebude stačit k tomu, aby bylo letectví do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Kromě toho v roce 2020 poradenská společnost Roland Berger předpověděla, že pokud ostatní průmyslová odvětví dekarbonizují v souladu se současnými projekcemi, letectví by do roku 24 mohlo představovat až 2050 % celosvětových emisí – pokud nedojde k výraznému technologickému posunu, dojde k závěru, že toto odvětví potřebuje revoluci.

3. A konečně se očekává, že energetická krize, která vznikla v roce 2021 a která se zhoršila válkou na Ukrajině, bude trvat. V důsledku toho budou v budoucnu vážně zasažena všechna průmyslová odvětví silně závislá na fosilní energii

4. Zavedení letectví na zelenou cestu bude proto zásadní pro zvýšení odolnosti tohoto odvětví.

V této souvislosti se bude muset letecký průmysl vydat na velmi ambiciózní cestu dekarbonizace a vědecké důkazy ukazují, že udržitelný růst v letectví je dosažitelný – za předpokladu, že budou dostatečně brzy přijata odvážná opatření a všechny příslušné subjekty, kterých se to týká.

ECA proto vyzývá tvůrce politik a všechny zúčastněné strany v odvětví letecké dopravy, aby spojili své síly a rychle jednali s cílem zachovat odolný, konkurenceschopný, bezpečný a ekologicky udržitelný systém letectví v Evropě a přispěli k plánu a cílům pařížského klimatu. dohoda.

V této souvislosti se bude muset letecký průmysl vydat na velmi ambiciózní cestu dekarbonizace a vědecké důkazy ukazují, že udržitelný růst v letectví je dosažitelný – za předpokladu, že budou dostatečně brzy přijata odvážná opatření a všechny příslušné subjekty, kterých se to týká.

ECA proto vyzývá tvůrce politik a všechny zúčastněné strany v odvětví letecké dopravy, aby spojili své síly a rychle jednali s cílem zachovat odolný, konkurenceschopný, bezpečný a ekologicky udržitelný systém letectví v Evropě a přispěli k plánu a cílům pařížského klimatu. dohoda.

O autorovi

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz nepřetržitě pracoval v cestovním a turistickém průmyslu od svých teenagerů v Německu (1977).
On našel eTurboNews v roce 1999 jako první online zpravodaj pro světový cestovní ruch.

Zanechat komentář

Sdílet s...