Kategorie - Lidé v cestování a cestovním ruchu

Lidé jsou hybnou silou v odvětví cestovního ruchu. Vedoucí pracovníci, generální ředitel, ministři, vedoucí, běžní cestovatelé atd. Tento příběh je o lidech, kteří provozují cestování a turistiku, o lidech, kteří mají příběh, který vypráví o cestování po světě, a o lidech, kteří potřebují mít hlas, ao lidech, kteří jsou hlasem cestování a turismus.