Wire News

Nová studie pro léčbu akutní myeloidní leukémie

Napsáno editor

Společnost Moleculin Biotech, Inc. dnes oznámila, že obdržela povolení od polského ministerstva pro registraci léčivých přípravků (URPL), jakož i nezbytný souhlas Etického výboru, aby mohla pokračovat ve fázi 1/2 klinického hodnocení Annamycinu (L -ANN) v kombinaci s cytarabinem (Ara-C) při léčbě pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML), kteří jsou refrakterní na indukční terapii nebo relabují po indukční terapii.

Studie fáze 1/2 kombinace L-ANN/ARA-C (AnnAraC) (MB-106), otevřená studie, staví na údajích o bezpečnosti a dávkování ze dvou úspěšně ukončených studií fáze 1 Annamycin AML s monoterapií (MB- 104 a MB-105) v USA a Evropě a preklinická data diskutovaná níže. Očekává se, že studie zahájí nábor pacientů v první polovině roku 2022.

Walter Klemp, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Moleculin, uvedl: „Jsme potěšeni pozitivní zpětnou vazbou od URPL a jsme nadšeni, že můžeme udělat další krok k zahájení této důležité zkoušky. Posíleni povzbudivými údaji, které jsme k dnešnímu dni viděli, věříme, že kombinace Annamycinu s Cytarabinem má schopnost synergicky zlepšit aktivitu proti AML. S tímto příspěvkem na pokračování nyní náš tým pracuje na tom, aby tato zkušební verze fungovala co nejrychleji a nejefektivněji. Na základě pokračující podpory od místních lékařů v Polsku pro tuto studii AnnAraC věříme, že budeme schopni pokračovat na cestě k zahájení této studie v tomto čtvrtletí a vybudovat hybnou sílu s náborem pacientů. Pracujeme také na případném rozšíření této zkoušky do dalších zemí v Evropě, abychom pomohli dále urychlit tempo náboru.“

Důležité je, že Annamycin také neprokázal nedostatek kardiotoxicity v mnoha klinických studiích na lidech, včetně probíhajících studií pro léčbu relabující nebo refrakterní AML a metastáz sarkomu měkkých tkání (STS). Annamycin je antracyklin nové generace společnosti, u kterého se na zvířecích modelech prokázalo, že se v plicích hromadí až 30násobně vyšší než hladina doxorubicinu, a také prokazuje schopnost vyhnout se mechanismu multilékové rezistence, který typicky omezuje účinnost doxorubicinu. a další v současnosti předepisované antracykliny. Kromě toho, na základě dalších předklinických údajů ze sponzorovaného výzkumu na zvířatech, Annamycin v kombinaci s cytarabinem prokázal 68% zlepšení mediánu celkového přežití (OS) ve srovnání s Annamycinem v monoterapii a 241% zvýšení OS ve srovnání se samotným cytarabinem. Tyto údaje byly nedávno prezentovány na 62. výročním setkání a výstavě Americké společnosti pro hematologii („ASH“) pod názvem: „Vysoká účinnost lipozomálního annamycinu (L-ANN nebo Annamycin) v kombinaci s cytarabinem u syngenní p53-null AML Model myši."

V lednu 2022 společnost oznámila, že obdržela aktualizovaný nezávislý bezpečnostní přezkum určitých předběžných údajů pro prvních 30 pacientů ve svých třech klinických studiích fáze 1 s Annamycinem zaměřeným na AML (MB-104 a MB-105) a metastázy měkkých tkáňového sarkomu do plic (STS Lung) nebo MB-107, který dospěl k závěru, že neexistuje žádný důkaz kardiotoxicity. Na základě předběžných údajů zjištěných v páté a poslední kohortě s eskalací dávky ve studii MB-105 společnost oznámila, že Annamycin prokázal celkovou míru odezvy (ORR) 60 %. To zahrnovalo dvě částečné odpovědi (PR) a jednu úplnou odpověď s neúplným obnovením neutrofilů a/nebo krevních destiček (CRi). Po bezpečném dosažení RP2D 240 mg/m2 ve studii MB-105 společnost uzavřela nábor do studie.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Související zprávy

O autorovi

editor

Šéfredaktorkou eTurboNew je Linda Hohnholz. Sídlí v ústředí eTN v Honolulu na Havaji.

Zanechat komentář