Prémiový přístup

  1. Získejte aktualizace bez reklam, když se objeví novinky.
  2. Procházejte naše webové portály inzerce zdarma
  3. Přístup k veškerému dodatečnému prémiovému obsahu
  4. E-mailové zpravodaje bez reklam
  5. Přečtěte si všechny hlavní články v našich newsletterech v plném znění, aniž byste se museli připojovat k internetu nebo se museli proklikávat na naše webové stránky. Čtěte i offline, když nejste připojeni k internetu.
  6. Roční odběratelé získají váš bezplatný doživotní VIP profil

Dar pro VÁŠ VIP status

Klikněte zde darovat libovolnou částku. V závislosti na množství a dalších faktorech:
– Odpovíme bezplatným prémiovým přístupem po dobu, která bude určena
– Udělte vám VIP status a prohledávatelný VIP profil on eTurboNews
– Uveďte vás jako sponzora na eTurboNews sponzorská stránka
– Dejte svým tiskovým zprávám přednost
- Poskytněte bezplatné VIP členství World Tourism Network