Kanadská společnost Wabusk Air zakázala poskytovat komerční letecké služby

0a1a-91
0a1a-91

Společnost Transport Canada zrušila osvědčení leteckého provozovatele Wabusk Air, které zakazuje z poskytování komerčních leteckých služeb.

Společnost Transport Canada přijala toto závažné bezpečnostní opatření z důvodu prokázané neschopnosti společnosti Wabusk Air bezpečně provozovat v souladu s kanadskými leteckými předpisy.

Před tímto opatřením přijatým společností Transport Canada ministerstvo použilo různá opatření, jako je osvědčení a rozšířené monitorování, aby zajistilo, že Wabusk Air provozuje svou komerční leteckou službu bezpečně.

Transport Canada bere svou roli dozoru nad bezpečností letectví vážně a očekává, že každý letecký provozovatel bude pracovat v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti letectví. Pokud to letečtí operátoři neučiní, přijme Transport Canada v zájmu veřejné bezpečnosti příslušná opatření.

Cestující v letecké dopravě v komunitách severovýchodního Ontaria, které dříve obsluhovala společnost Wabusk Air, mohou v této oblasti nadále využívat další dostupné letecké provozovatele, kteří poskytují komerční letecké služby.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Související zprávy