Klikněte zde, pokud je toto vaše tisková zpráva!

Argentina, Kolumbie, Namibie a Peru by neměly mít žádná cestovní omezení

Tisková zpráva
Napsáno Dmytro Makarov

Po přezkumu v rámci doporučení o postupném odstraňování dočasných omezení pro cesty do EU, které nejsou nezbytné, Rada aktualizovala seznam zemí, zvláštních správních regionů a dalších subjektů a územních orgánů, pro které by měla být cestovní omezení zrušena. Na seznam byly přidány zejména Argentina, Kolumbie, Namibie a Peru. 

Cestování do EU, které není nezbytné, ze zemí nebo subjektů, které nejsou uvedeny v příloze I, podléhá dočasnému omezení cestování. Tím není dotčena možnost členských států zrušit dočasné omezení cest do EU, které nejsou nezbytné pro plně očkované cestující. 

Jak je stanoveno v doporučení Rady, tento seznam bude nadále každé dva týdny přezkoumáván a případně aktualizován. 

Na základě kritérií a podmínek stanovených v doporučení by členské státy měly od 28. října 2021 postupně zrušit cestovní omezení na vnějších hranicích pro obyvatele těchto třetích zemí: 

Argentina (nové) 

Austrálie

Bahrajn

Kanada

Chile

Kolumbie (nová) 

Jordán

Kuvajt

Namibie (nová) 

Nový Zéland

Peru (nové) 

Katar

Rwanda

Saudská arábie

Singapore

Jižní Korea

Ukrajina

Spojené arabské emiráty

Uruguay

Čína, s výhradou potvrzení vzájemnosti 

Cestovní omezení by měla být také postupně zrušena pro zvláštní administrativní oblasti Číny Hongkong a Macao. 

V rámci kategorie subjektů a územních orgánů, které alespoň jeden členský stát neuznává jako státy, by měla být postupně zrušena také cestovní omezení pro Tchaj-wan. 

Obyvatelé Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu by měli být pro účely tohoto doporučení považováni za obyvatele EU. 

Kritéria pro určení třetích zemí, pro které by mělo být stávající cestovní omezení zrušeno, byla aktualizována 20. května 2021. Zahrnují epidemiologickou situaci a celkovou reakci na COVID-19 a také spolehlivost dostupných informací a zdrojů dat. Reciprocita by měla být rovněž zohledněna případ od případu. 

Na tomto doporučení se podílejí i země přidružené k Schengenu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko).

Tisk přátelský, PDF a e-mail

O autorovi

Dmytro Makarov

Zanechat komentář